🌚 Dark

kumpulan cerpen selesai

Setelah beberapa lama akhirnya kumpulan cerpen yang saya tulis selesai

Saya tidak tahu apakah akan ada penerbit yang menerima Atau pembaca yang akan suka

Yang jelas tugas saya untuk berusaha sudah selesai<< Kembali ke Halaman Awal